P1050377

Dnia 14 października 2021r. w Zespole Szkół w Kołbaczu odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości pani dyrektor Bogumiła Zawada przywitała zaproszonych gości, emerytowanych pracowników szkoły, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Pani dyrektor podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie w pracy, życzyła wiele wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Słowa podziękowania za owocną współpracę skierowała do pani wójt Marzeny Grzywińskiej oraz przewodniczącej Rady Rodziców. Wiele miłych i ciepłych słów popłynęło do wszystkich zebranych od pani wójt Marzeny Grzywińskiej, przewodniczącej Rady Gminy pani Aliny Przybysz oraz przewodniczącej Rady Rodziców pani Magdaleny Żygadło. Również młodzi artyści z Koła Teatralnego i chóru Con Amore słowem i piosenką uświetnili ten wyjątkowy dzień. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie wszyscy otrzymali upominki przygotowane przez Samorząd Uczniowski.