P1050250
Po długotrwałym okresie nauczania zdalnego, 1 września 2021 r.  wróciliśmy do stacjonarnych zajęć w szkole.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły pani Bogumiła Zawada, która serdecznie przywitała wszystkich uczniów oraz zaproszonych gości: Wójt Gminy Stare Czarnowo panią Marzenę Grzywińską, przewodniczącą Rady Gminy panią Alinę Przybysz, nauczycieli, rodziców, obsługę szkoły.

Po powitaniu, pani Dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli, przypomniała, że nauka w szkole będzie prowadzona z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego. Podziękowała pani Wójt za wsparcie i współpracę.

Szczególnie ciepłe słowa pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych, które rozpoczną swoją edukację w murach naszej szkoły oraz klas zerowych oddziału przedszkolnego. Uczniom klas czwartych zostali przedstawieni nowi wychowawcy. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły pani Dyrektor złożyła życzenia owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

Wójt Gminy Stare Czarnowo pani Marzena Grzywińska podziękowała Dyrekcji ZS w Kołbaczu za wspaniałą współpracę i wzorowe prowadzenie placówki.

Na zakończenie uroczystości wicedyrektor pani Jolanta Ślęzak przekazała uczniom komunikaty organizacyjne.