OGŁOSZENIE!!!

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁBACZU ZGODNIE Z DECYZJĄ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

DLA UCZNIÓW Z KLAS I-VIII PRZEDŁUŻA FORMĘ NAUKI ZDALNEJ DO DNIA 18.04.2021 R.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA LEKCYJNE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ POPRZEZ APLIKACJĘ MS TEAMS ORAZ POMOCNICZO POPRZEZ ZAKŁADKĘ "ZADANIA DOMOWE" W LIBRUSIE ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ STACJONARNYCH.

ŚWIETLICA SZKOLNA DO DNIA 18.04.2021R. CZYNNA OD GODZ. 700 DO 1530 DLA DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE SĄ W STANIE ZAPEWNIĆ IM OPIEKI, A SĄ BEZPOŚREDNIO ZAANGAŻOWANI W WALKĘ Z COVID-19. UCZNIOWIE CI MAJĄ RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH ZDALNYCH W BUDYNKU SZKOŁY.