2020 10 konkurs 06

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zaprosiło kolejny raz uczniów szkół podstawowych klas II i III z województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa lubuskiego do udziału w konkursie „Wokół symboli narodowych” z Baśką Murmańską w tle. Konkurs ma charakter cykliczny, a jego celem jest upowszechnienie i popularyzacja znajomości historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych. W dotychczasowych pięciu edycjach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. W związku ze zmienną sytuacją w kraju oraz zgodnie z rekomendacją IPN, konkurs w naszej szkole odbył się wcześiej, 29 października.