OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 18.05.2020r. przywraca możliwość, za zgodą rodziców uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. W tym celu należny złożyć wniosek, udostępniony przez pedagoga szkolnego.

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu

wniosek