OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawiesza zajęcia lekcyjne w dniach od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r.

12-13 marca 2020r. – zajęcia opiekuńcze w szkole i przedszkolu dla dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu.

16 marca – 25 marca - całkowite zawieszenie zajęć w Szkole i Przedszkolu „Jarzębinka”.

Autobusy w dniach 12 – 13 marca 2020r. bez zmian.

Rodzicu

  • Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.
  • Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
  • Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.
  • Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
  • Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
  • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu

  • Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
  • Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
  • Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
  • Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.