2020 02 12 kino 01

 

7 lutego 2020 roku klasy I – III udały się do kina Helios na film pt. ,,Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Film oparty jest na powieści, która jest lekturą dla uczniów szkół podstawowych w klasach I – III.