P1030196 10 15 2019

 11 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W sali gimnastycznej spotkali się zaproszeni goście: Wójt Gminy Stare Czarnowo p. Marzena Grzywińska, przewodnicząca Rady Gminy p. Alina Przybysz, Ksiądz Proboszcz Andrzej Sowa, przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie. Apel rozpoczął występ chóru szkolnego „Con Amore”, następnie głos zabrał przewodniczący SU Jan Borowiak. Wspomniał o trudnej pracy nauczycieli i ich zaangażowaniu w nauczanie i wychowanie kolejnych pokoleń młodych ludzi. Po jego wystąpieniu zaprezentowali się uczniowie, którzy przygotowali montaż słowno - muzyczny - życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły przeplecione zabawnymi wierszykami i skeczami (bo, jak stwierdził w swym przemówieniu przewodniczący SU: „Na co dzień nauczyciele  rzadko mają powody do śmiechu i wesołości”) oraz pięknymi, nostalgicznymi piosenkami szkolnego chóru. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie „witaminkowych” upominków przygotowanych przez Samorząd Uczniowski i szkolny wolontariat. Następnie głos zabrała pani dyrektor Bogumiła Zawada, która podziękowała uczniom i ich opiekunom za  przygotowanie apelu. Nauczycielom i pracownikom szkoły życzyła wielu sukcesów i wytrwałości w dalszej niełatwej pracy, a ich trud doceniła wręczając im Nagrody Dyrektora Szkoły. Do podziękowań i życzeń dołączyła pani Wójt Marzena Grzywińska, która poinformowała zgromadzonych, że pani dyrektor Bogumiła Zawada została uhonorowana za swą pracę Nagrodą Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Życzenia nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi złożyła również przewodnicząca Rady Gminy Stare Czarnowo p. Alina Przybysz oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Ilona Lewandowska, składając na ręce p. dyrektor kosz słodyczy i kwiaty.