Drukuj

Dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 można dokonać na konto w Banku Spółdzielczym

129370 1059 0500 687 14 005 0001

Proszę w tytule podać klasę oraz imię i nazwisko dziecka.