Świadczenia usług pielęgniarki szkolnej obejmują:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
  2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
  4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń; zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  6. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  7. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I - VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
  8. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Profilaktyka wad postawy i zapobieganie ich powstawaniu- informacja dla rodziców

Kręgosłup to podpora całego ciała. Niestety często o tym zapominamy i nie dbamy o niego właściwie, co może skutkować wadami postawy. Większość naszych problemów zaczyna się w dzieciństwie.

Wady postawy to wszelkie odstępstwa od prawidłowej postawy ciała. To nie tylko kręgosłup ale również  stopy, kolana, miednica.

Pochodzenie wad postawy:

-wrodzone deformacje narządu ruchu

-choroby przewlekłe

-unieruchomienia

-przebyte operacje

Większość przypadków nieprawidłowej postawy ciała to skutek zaniedbań, niewłaściwych nawyków i błędnych zachowań.

Najważniejsze to:

-niewłaściwa pielęgnacja we wczesnym dzieciństwie( układanie stale na tym samym boku, za miękki materac, za wysokie ułożenie, noszenie dziecka na tej samej ręce, nakłanianie do zbyt wczesnego siadania, wstawania i chodzenia)

-unikanie ekspozycji  na słońce- naturalna Wit.D3

-siedzący tryb życia(rozpowszechniony nawyk przebywania w pozycji siedzącej, wielogodzinne oglądanie telewizji, przesiadywanie przed komputerem, telefonem).Zastąpił on ruch na świeżym powietrzu

-niedobór codziennej aktywności fizycznej

-stres

-wykonywanie przez dziecko czynności codziennych w nieprawidłowych pozycjach( nieprawidłowe stanowisko do nauki)

-nieuzasadnione zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego czy basenu

-nadwaga

-zaniedbane wady wzroku i słuchu

-nieodpowiednie obuwie

Wszystko to skutkuje osłabieniem mięśni odpowiadających za prawidłowa postawę. Są to mięśnie brzucha, pośladków, grzbietu oraz mięśnie podtrzymujące sklepienia stopy.

Podejrzenie nieprawidłowej postawy, a zwłaszcza asymetrii ciała powinna być sygnałem do zbadania dziecka przez lekarza specjalistę.

Zapobieganie wadom postawy:

-kluczem jest regularny, ogolnólnorozwojowy wysiłek fizyczny, nie ograniczający się do jednej aktywności np.do treningu piłkarskiego

- czasami konieczne jest rozszerzenie aktywności fizycznej o gimnastykę korekcyjną

-wyrabianie u dziecka nawyku wykonywania ćwiczeń utrzymujący pełen zakres w stawach i wzmacniający mięśnie

-ograniczenie czas przebywania przed komputerem, telefonem, telewizorem

-zakup dobrego tornistra lub plecaka, ale nie torby na ramię( plecak musi przylegać do pleców, a nie leżeć na pupie). Pilnowanie aby dziecko nosiło w nim tylko niezbędne rzeczy

-korygowanie wad wzroku i słuchu

-zadbanie o długi, fizjologiczny sen

-zapewnienie dziecku prawidłowej, zbilansowanej diety

-dostarczanie odpowiedniej ilości płynów-woda

-noszenie odpowiedniego obuwia

-częste chodzenie na bosaka

O prawidłową postawę trzeba dbać przez całe życie!!!!!                                                                                                                                                                                                                                Pielęgniarka Medycyny Szkolnej