Pani Hanna Oleś - mgr pielęgniarstwa;  specjalista pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania; kierownik Zakładu Medycyny Szkolnej w Gryfinie.
Opiekę nad uczniami ZS w Kołbaczu w zakresie medycyny szkolnej sprawuje od 01.01.2000 roku na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (wcześniej Kasą Chorych).

Pielęgniarka:

Marzena Konikowska

Szkolny gabinet profilaktyki czynny:

Wtorek – 8.30 – 13.30

Czwartek – 8.30 – 13.30

Świadczenia usług pielęgniarki szkolnej obejmują:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
  2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
  4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń; zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
  7. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I - VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
  9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.