Drukuj

Idea walki z alkoholem, narkotykami i dopalaczami przyświecała gitarowemu koncertowi, jaki gitarzysta Piotr Lubertowicz dnia 20 listopada br. zagrał dla młodzieży Zespołu Szkół w Kołbaczu. Koncert pod nazwą „Broń się nie trać wiary” sfinansowany był ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie.

Artysta Piotr Lubertowicz, który przeszedł w swoim życiu bardzo wiele w doskonały sposób przekazał publiczności swoje życiowe doświadczenia. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus czyhających na młodzież w swojej twórczości zawarł głębokie przesłanie. Wiarygodność Jego dzieł jest tym większa, iż stanowią zapis osobistych przeżyć, tęsknot i marzeń. Każdy, kto uczestniczył w Jego koncercie miał świadomość uczestnictwa w czymś wielkim, solidnej lekcji o głębokim podłożu moralnym. Występy Piotra Lubertowicza to spójne dzieło traktujące o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniądzem, stresie, samotności, czy niezaradności życiowej. Artysta w  wiarygodny sposób potrafił przestrzec młodzież przed niebezpieczeństwami dzisiejszych czasów.